Oedeemtherapie

Oedeemtherapie is een verbijzondering binnen de fysiotherapie die zich bezig houdt met verschillende vormen van oedeem in het lichaam.

Wat is Oedeem?

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht ergens in het lichaam. Er zijn verschillende soorten van oedeem. Een bekend oedeem is het verschijnsel van dikker wordende enkels en voeten na een warme dag. Na een nacht rust is de de voet weer helemaal slank. Lymfeoedeem is een speciale vorm van oedeem en kan op verschillende plaatsen in het lichaam optreden. Vaak in de armen en benen. Deze vorm van oedeem verdwijnt niet of nauwelijks na een nachtje rust. Lymfeoedeem kan veel verschillende oorzaken hebben. Het kan aangeboren zijn, maar ook ontstaan na bijvoorbeeld een trauma, een operatie, bij problemen met de bloedvaten of als er littekens zijn. Het komt ook veel voor na een operatie i.v.m. (borst)kanker, chemotherapie of bestraling. Veel voorkomende klachten bij oedeem zijn het dikker worden van een lichaamsdeel dat daarbij zwaar en gespannen kan aan voelen. Ook vermoeidheid en beperkingen in het dagelijks functioneren kunnen aan de orde zijn. Indien u last heeft van lymfeoedeem kunt u terecht bij een fysiotherapeut die speciaal is opgeleid tot oedeemtherapeut. 

Hoe ziet een behandeling door een oedeemtherapeut eruit?

De oedeemfysiotherapeut heeft een aantal mogelijkheden om dit oedeem te behandelen:Algemene oefeningen die de afvoer van lymfevocht bevorderen door gebruik te maken van de natuurlijke pompfunctie van de spieren. Oefeningen kunnen ook nodig zijn om bewegingsbeperkingen te verminderen die ontstaan zijn door bijvoorbeeld operatielittekens.

  • Manuele lymfedrainage, een speciale massagetechniek die de lymfevaten stimuleert het vocht beter af te voeren. Als er lymfebanen of knopen zodanig beschadigd zijn dat afvoer via die weg niet meer mogelijk is dan kan d.m.v. deze massagetechniek gezorgd worden dat de lymfeafvoer via een andere weg kan gaan.
  • Ademhalingsoefeningen
  • Voorlichting en adviezen t.a.v. leefregels, hygiëne, het voorkomen van wondjes etc. om de kans op complicaties t.g.v. lymfoedeem te verkleinen
  • Compressietherapie waarbij in eerste instantie gebruik wordt gemaakt van zwachtelen om het vocht zoveel mogelijk af te voeren en / of het behaalde resultaat met de manuele lymfedrainage te behouden. Uiteindelijk zal meestal toegewerkt worden naar het aanmeten van een therapeutisch elastische kous. (Zie voor het aanmeten van de kousen: Therapeutisch elastische kousen)   

Vergoeding:

Alle zorgverzekeraars vergoeden oedeemtherapie. De eerste behandelingen worden doorgaans geheel vergoed vanuit de aanvullende verzekering (afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan dit meer of minder zijn). De vervolgbehandelingen komen vanaf de 21e behandeling ten laste van de basisverzekering. Dan wordt wel uw eigen risico aangesproken. De behandeling van lymfeoedeem wordt door de zorgverzekeraars langdurig vergoed; Om in aanmerking te komen voor vergoeding van oedeemfysiotherapie vanuit de basisverzekering is een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. 

 

Wilt u meer weten over oedeemtherapie dan kunt u altijd contact met ons opnemen.