Medische Trainingstherapie


Medische trainingstherapie is een onderdeel van de fysiotherapie dat zich richt op bewegen. Onder deskundige begeleiding van een fysiotherapeut wordt er gewerkt aan de individueel gestelde trainingsdoelstellingen.Deze doelstellingen kunnen variĆ«ren van revalidatie, algemene of lokale conditieverbetering, spierversterking en lenigheid tot gewichtsafname.In ons centrum hebben we een speciaal hiervoor ingerichte trainingsruimte. 

Na een intake gesprek wordt er een aantal testen gedaan om uw beginniveau te bepalen en daarna worden in overleg met u de doelstellingen bepaald. Iedereen krijgt daarna een speciaal op hem afgestemd trainingsprogramma. Dit programma wordt steeds uitgebreid en bijgesteld. Daarnaast krijgt u huiswerkoefeningen en adviezen ten aanzien van werk mee. Het kan voorkomen dat u medische trainingstherapie afwisselt met andere vormen van fysiotherapie. De fysiotherapeut let erop dat u de oefeningen op de juiste manier uitvoert. Medische trainingstherapie is er met name voor mensen die ten gevolge van hun klachten steeds minder actief zijn geworden, maar nu merken dat de klachten door rusten niet meer afnemen of zelfs erger worden.