Hamertenen en klauwtenen

Wat zijn hamer- en klauwtenen?

Klauwtenen en hamertenen zijn verschillend, maar lijken wel op elkaar. En vaak wordt voor klauwtenen ook de term hamertenen gebruikt. 

Er is sprake van klauwtenen als de eerste twee teenkootjes van een teen in een onnatuurlijke hoek staan ten opzichte van elkaar. Het uiteinde van de teen raakt dan de grond. Er is sprake van een dynamische klauwteen als de de stand nog corrigeerbaar/beweeglijk is. Is de stand blijvend en dus niet meer te corrigeren, dan is het een gefixeerde klauwteen.

Er is sprake van hamertenen als het eerste gewrichtje in een teen gebogen is en het ander gewricht overstrekt. Ook hier kan de situatie dynamisch en gefixeerd zijn.
Het kan bij alle tenen voorkomen. De grote teen heeft 2 teenkootjes (vergelijkbaar met de duim) en de overige tenen hebben drie teenkootjes (vergelijkbaar met de vingers).

hamertenen